Over de stichting

RabobankStichting Atletiek Meerkampbevordering en de Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden hebben zich tot doel gesteld om jonge mensen in de atletiek te helpen en daarmee de jongere generatie te inspireren tot een succesvolle start in de meerkamp. Ook hoopt de stichting met de inspirerende uitgave van beide boeken de sportopleidingen als CIOS, ALO en Sport en Bewegen een stuk kennis aan te reiken waarmee de toekomstige sportdocent zijn voordeel kan doen. De stichting wil de meerkamp promoten en kennis overdragen via goede vakliteratuur, clinics en voorlichting. Hierbij richt de stichting zich op vrijwel elke discipline van de atletiek, op elk niveau en elke leeftijd. Tot slot dient uitdrukkelijk vermeld te worden, dat de stichting Atletiek Meerkamp Bevordering geen winstoogmerk heeft. Eventuele positieve saldo's worden ingezet voor verdere stichtingsactiviteiten. Denk hierbij aan een mogelijke Engelse vertaling van deze meerkamp boeken. Meer informatie is te verkrijgen via tienkamptotaal@ziggo.nl.